21. mai 2022

Velkommen til Strand bygdemuseum Breidablikk

Skolehuset Breidablikk er fra 1917, og huser i dag en stor samling gjenstander knyttet til nærings- og hverdagsliv i Strand kommune de siste hundreårene.

Ny utstilling: Eldgamle reiskapar frå Strand

Håkon Reiersen, leiar for samlingsavdelinga ved Arkeologisk museum, peiker ut spydspiss frå eldre jernalder, tilfeldig funnen på Lekvam.

Endeleg har vi fått dei arkeologiske gjenstandane i hus og vel plasserte i vårt nye monter på Breidablikk.

 

I denne utstillinga er det valt ut eit knippe reiskapar som seier noko om korleis ulike tider har skifta. Samstundes er formene økser og knivar har hatt gjennom tusenåra lett å kjenne att for oss i dag. Gjenstandane er utlånte av Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Les mer

 

Sjå filmen om gjenstandenes reise frå Arkeologisk museum til Breidablikk

Ny arkeologisk utstilling kommer i august

I august skal et helt nytt monter fylles med skatter fra våre lokale forfedre, gjenstander fra steinalder til middelalder, funnet på ulike steder i Strand. Vi gleder oss!

Denne flotte samlingen skal vi stille ut i august. Her ser du gjenstandene forvart på Arkeologisk museum, UiS. Foto: Annette Øverlid, AM UiS.
Øksebladet fra jernalderen er bare en av gjenstandene vi vil vise deg. Foto: Annette Øverlid, AM-UiS.

Mølleparken

Mølleparken på Tau ble etablert bare året etter at Tou Interessentskab ble opprettet i 1855. I flg Tous første jubileumsbok som kom ut i 1905 ble

Les mer »

Prestegården på Løbrekk

Prestegården på Tau som ligger på Løbrekk har en lang og innholdsrik historie å fortelle. Prestegårder tilhørende den norske kirken ble vanlig i fra 1300-tallet. Vi

Les mer »

Treskosymfonien

So nå er berre minner att etter fabrikken som var arbeidsplassen for 5 – 6 mann gjennom mange, mange år. Og minnene lever for alle

Les mer »

Her finner du oss: