3. juli 2022

Prestegården på Tau som ligger på Løbrekk har en lang og innholdsrik historie å fortelle. Prestegårder tilhørende den norske kirken ble vanlig i fra 1300-tallet. Vi må derfor anta at det har bodd prester her i ca 700 år.

 

Presten overtok da bruken av og ansvaret for et gårdsbruk, som ble prestegård. Dette var ofte den gården kirken lå på, og dagens prestegård er derfor ofte en tradisjonsrik storgård med røtter som stormannssete tilbake i førkristen tid. De første prestegårdene er derfor ofte utgått fra kongsgårder eller storgårder som kirkeeierne rådde over. Prestegårdene hadde ofte den beste beliggenheten i bygda og det beste jordsmonnet.

 

Første gangen vi hører om kirken på Strand (Tau) er i 1280, men det utelukker ikke at kirken her kan ha stått i atskillige år før 1280. Før prestegårder ble vanlig på 1300-tallet bodde presten på samme gård som stormenn og kongens representanter, alt ettersom om kirken var privat eller statlig eiet.


Prestegårder ligger altså ofte på historisk grunn, og på Tau er det et mangfold av kulturminner rundt prestegården, både gravhauger, boplasser og bygninger.

 

Presteboligen vi i dag ser på Strand Prestegård er i fra 1866 og det var presten Samuel Leganger som fikk bygget dagens bolig. På grunnmuren som dagens bolig er bygget på er trolig reist fra det forrige huset som stod her. På prestegården er også Strands eneste stabbur. Hagen er i dag på 8 mål, men var større før boligbyggingen tok til i Prestetjørnvegen på midten av 60-tallet.

 

Det mest unike med historien til Strand prestegård er kanskje prestene som har bodd her. Enten var de landskjente da de var her, eller så er de stamfar til senere kjendiser i Norge. Å skrive om hver enkelt må vi gjøre en annen gang, men vi kan kort nevne noen: 

  • Ole Schavland prest her i nesten 50 år, stortingsrepresentant i 2 perioder på 1820-tallet, er stamfar til TV- kjendis Fredrik Skavlan. Ole er Fredriks tipp-tipp oldefar. Og det var Oles kone Siri som tok livet av seg sommeren 1829 i Prestetjernet like nedenfor prestegården.
  •  Ditlef Jæger, prest på Tau fra 1837-1862, var bror til Adolph Tidemands kone Claudine. Det gjorde at Tidemand ofte besøkte prestegården og malte motiver i dette området. Martin Nag (statsstipendiat) mente sågar at Tidemand malte sitt berømte verk «Haugianerne» i landets første bedehus som stod like ovenfor kirken på Strand.
  • Morfar til selveste Alexander Kielland, Alexander Lange var også prest på Tau i lange perioder som vikarprest for Ole Schavland da han satt på Stortinget. Arne Scheie var prest her fra 1909-1914, han er farfar til kommentatorlegenden med samme navn. Sønnesønnen Arne Scheie var å besøkte prestegården på Tau i 1959 med sin far.

Regjeringen bestemte at boplikten for prester i Den norske kirke skulle opphøre fra 1. september 2015, og i 2017 flyttet den aller siste presten, Martin Ivar Arnesen, ut av Strand Prestegård. En formidabel prestehistorie fikk sitt endelikt.

Av Snorre Walde
Av Snorre Walde

Lektor og historiker

Tau fort

Tau kan også by på et militærfort fra krigens dager, bygget av okkupasjonsmakten Tyskland. Det meste ble dessverre sanert i 2014, men ennå kan man se

Les mer »

Mølleparken

Mølleparken på Tau ble etablert bare året etter at Tou Interessentskab ble opprettet i 1855. I flg Tous første jubileumsbok som kom ut i 1905 ble

Les mer »

Treskosymfonien

So nå er berre minner att etter fabrikken som var arbeidsplassen for 5 – 6 mann gjennom mange, mange år. Og minnene lever for alle

Les mer »

Her finner du oss: