21. mai 2022

En eldgammel muntlig fortellertradisjon knytter selveste Norges andre konge, Eirik Blodøks til stedet Tau. Faren hans Harald Hårfagre samlet som vi vet Norge til et rike i slaget ved Hafrsfjord. 

 

To av verdens fremste vikingforskere prof Torgrim Titlestad ved UiS og kurator ved British Museum Dr Gareth Williams har skrevet noen interessante betraktninger rundt Blodøks’ mulige tilhold og relasjon til Tau.

 

Det er først og fremst hans mulige gravsted og en mulig kongsgård på Lilland som knytter ham opp til Tau. Ingen skriftlige kilder kan bekrefte hans gravsted eller hva som skjedde med Blodøks etter hans død, men den lokale tradisjonen vil ha det til at liket av Blodøks ble fraktet til Tau i fra England der han falt i slaget ved Stainmore i 954.

 

Prof Titlestad skriver følgende: «Omstendighetene i generell arkeologisk funnrikdom, den trygge og gunstige plasseringen i forhold til skipsleia rimelig gjør påstanden. Avstanden mellom York og Norge er på det korteste mellom Tau og York. Likeledes Taus sentrale plassering i vikingtidens politiske og økonomiske landskap i Norge.»

 

Dr Gareth Williams skriver dette: «Den lokale fortellertradisjonen er interessant på mange måter. På Tau har det vært høystatusbosetning i vikingtiden. Høvding graver er funnet der, og det omliggende området er også svært viktig for samlingen av Norge, og for utviklingen av kongemakten under Harald Hårfagre og hans styresett. Det avgjørende slaget fant sted like ved.» (Oversatt fritt fra engelsk)

 

Tau har et enormt spekter og rikdom av fornminner fra denne tiden og vi har gravhauger som er større enn den som ble oppdaget 300 meter opp av Strandastøa i 1934 hvor vi fant en høvding. Ingen av de større gravhaugene er undersøkt av arkeologer. Restene av et naust i Strandastøå som var stort nok til å huse Osebergskipet er også avdekket og som vi kan lese om ved å gå kulturstien på Tau.

 

 

Vite mer om Erik Blodøks? Klikk her:

 

Av Snorre Walde
Av Snorre Walde

Lektor og historiker

Treskosymfonien

So nå er berre minner att etter fabrikken som var arbeidsplassen for 5 – 6 mann gjennom mange, mange år. Og minnene lever for alle

Les mer »

Tau fort

Tau kan også by på et militærfort fra krigens dager, bygget av okkupasjonsmakten Tyskland. Det meste ble dessverre sanert i 2014, men ennå kan man se

Les mer »

Mølleparken

Mølleparken på Tau ble etablert bare året etter at Tou Interessentskab ble opprettet i 1855. I flg Tous første jubileumsbok som kom ut i 1905 ble

Les mer »

Prestegården på Løbrekk

Prestegården på Tau som ligger på Løbrekk har en lang og innholdsrik historie å fortelle. Prestegårder tilhørende den norske kirken ble vanlig i fra 1300-tallet. Vi

Les mer »

Her finner du oss: