21. mai 2022

Tau kan også by på et militærfort fra krigens dager, bygget av okkupasjonsmakten Tyskland. Det meste ble dessverre sanert i 2014, men ennå kan man se tydelig spor etter bygninger, veier, kanonstillinger og bunkere. To bunkere er også bevart, men stengt for allmennheten. Ellers kan man gå fritt i dette området. 

 

Tau Fort ble bygget nøyaktig på samme sted som folket på Tau bygget «forsvarsborgen» på Borgåsen for ca 1500 år siden. Tau Fort stod ferdig i mai 1941, inkludert veien ut til fortet. 


Tyskerne bygget først et mobilt forsvarsverk på Håbakk. Dette var operativt til Tau Fort stod ferdig. Man kan ennå se tydelig spor etter veien de laget fra Vågedal over Taurafjellet, som var en slags forbindelse mellom de to stedene sammen med sjøveien. Ennå kan hakekors sees på en stein i skogen.

 

I alt var fortet besatt med 4 kanoner og et mannskap på ca 100 menige og befal. Det ble for øvrig aldri avført et eneste skudd fra kanonene under krigen. Tau Fort plassering ble valgt fordi det skulle vokte en av innseilingsaksene til Stavanger, som var Hidlefjorden. 


Tau Fort var et fortene som tilhørte festningsverket, Festung Stavanger, og som skulle hindre de allierte å ta Stavanger i fra tyskerne. Tau Fort var også den eneste militære installasjonen på fastlands-Ryfylke.

 

Tyskerne rømte fortet i mai 1945 ved å brenne ned alle bygninger, slik at bare grunnmurene stod igjen. Lokalbefolkningen kjørte mange av de flunkende nye kjøretøyene som tyskerne ikke fikk med seg på sjøen.

 

Grunnmurene ble brukt på ny da Sjøforsvaret gjorde fortet operativt igjen på begynnelsen av 70-tallet. Sjøforsvaret hadde sin siste øvelse her i 1990. Deretter overtok Heimevernet (HV) i 1994. HV hadde sitt siste befalsmøte her februar i 2011. Etter en lang politisk kamp fikk fortet sitt triste sorti i 2014.

Av Snorre Walde
Av Snorre Walde

Lektor og historiker

Mølleparken

Mølleparken på Tau ble etablert bare året etter at Tou Interessentskab ble opprettet i 1855. I flg Tous første jubileumsbok som kom ut i 1905 ble

Les mer »

Prestegården på Løbrekk

Prestegården på Tau som ligger på Løbrekk har en lang og innholdsrik historie å fortelle. Prestegårder tilhørende den norske kirken ble vanlig i fra 1300-tallet. Vi

Les mer »

Treskosymfonien

So nå er berre minner att etter fabrikken som var arbeidsplassen for 5 – 6 mann gjennom mange, mange år. Og minnene lever for alle

Les mer »

Her finner du oss: